Добре дошли

Уважаеми гости на сайта ,
Обръщам се към Вас водена от обич към децата и от уважение и респект към родителите , които с грижа и внимание избирате училището, където Вашето дете ще се образова, ще съзрява, ще формира себе си като личност и ще намери приятели в ученето и игрите.

ЧПЕГ ‘‘Едмънд Бърк ‘‘ град Пловдив е училище с история, учебни традиции и съвременен поглед към качеството на образованието. При нас работят едни от най-всеотдайните и грижовни педагози, които съумяват с любов и търпение да запалят искрата на знанието в децата ни, да отворят за тях прозорчето на прогреса и да помогнат за формирането им като амбициозни и добри хора. Приоритет на нашето училище е спокойствието и увереността на родителите, че детето им влиза не просто в образователно-възпитателна институция, а и в училище, където към него има индивидуален подход, позволяващ оптимално разгръщане на потенциала и творческите заложби на ученика. Успешна подготовка на НВО и матурите. Предимство при кандидатстване във ВУЗ. Децата ни учат, пеят, танцуват, рисуват, спортуват, играят и растат обичани!


Ние предлагаме:

– прием и обучение на ученици в 8 –ми и 9- ти клас

– дневна и самостоятелна форма на обучение

– Обучение по утвърдени от МОН учебни програми

– Малък брой ученици в паралелка –гаранция за интензивно обхващане на децата в учебния час

– Усилено изучаване на Английски език

– Целодневно обучение по избор

Фанка Истаткова
инж. Фанка Истаткова – мениджър на училището

GSM : 0897508696
email : obrazovatelen_holding@abv.bg

ЧПЕГ „Едмънд Бърк“ – Пловдив предлага

Индивидуални програми за ученици, отпаднали от редовна форма на обучение от 8-ми до 12-ти клас, както и на не дипломирали се от минали години ученици.

Нашата гимназия има за цел да обучава подрастващи, които да умеят да защитят и да предложат знанията и уменията си поне на два езика, както и да им осигури 100% реализация във фирми и дружества в страната и чужбина.

Защо да изберете нас

Целодневно обучение по избор

Целодневно обучение по избор

Усилено изучаване на Английски език

Усилено изучаване на Английски език

Регулиран брой ученици в паралелка

Регулиран брой ученици в паралелка –гаранция за интензивно обхващане на децата в учебния час.

Обучение по утвърдени от МОН учебни програми

Обучение по утвърдени от МОН учебни програми

Перспективи