ВАЖНО

Уважаеми ученици и родители,

На основание Заповед № РД – 01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап.

За този период учебните часове ще се провеждат в електронна среда, спазвайки седмичното разписание.

Разчитам на Вашето разбиране и подкрепа!

Директор: Владимир Соколов