ВАЖНО *** УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ОТ 16 МАРТ 2020 Г. *** ВАЖНО

Уважаеми ученици и родители,
Считано от понеделник, 16.03.2020 г., образователният процес  в ЧПГ Едмънд Бърк ще се осъществява във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез електронни платформи, интернет групи, електронна поща или други алтернативни и безопасни начини.  Създадена е  организация  за провеждане на обучението  в Интернет.
Обучението ще се провежда съгласно седмичното разписание от 8.30 часа.
Класните ръководители ще дадат на всички ученици конкретни указания за провеждане на обучението и са на разположение на родителите за отговори на въпроси.
Още информация можете да получите на ел. адрес  eburk@abv.bg и телефон +359886770260.
Владимир Соколов
Директор
.