ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

15.09.2023 г.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

От 15.09.2023 г. до 05.02.2024 г. VIII – ХII клас

(18 учебни седмици)

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

От 06.02.2023 г. до 28.06.2024 г. VIII – ХI клас

(18 учебни седмици)

От 06.02.2023 г. до 13.05.2024 г. ХII клас

(13 учебни седмици)

ВАКАНЦИИ

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна VIII – ХII клас

23.12.2022 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна VIII – ХII клас

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна VIII – ХII клас

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за VIII – ХІ клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за ХII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ

17.05.2024 г. ДЗИ по БЕЛ

20.05.2024 г. втори ДЗИ

19.06.2024 г. НВО по БЕЛ в края на VII клас

21.06.2023 г. НВО по математика в края на VII клас

Всички празници по чл. 154, ал. 1 от КТ

УЧИЛИЩНИ И СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ 

Ден на таланта 22.12.2023 г.

Патронен празник 12.01.2024 г.

Учебна екскурзия  02.05.2024 г.