ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

15.09.2020 г.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

От 15.09.2020 г. до 03.02.2021 г. VIII – ХIІ клас

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

От 04.02.2021 г. до 14.05.2021 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)

От 04.02.2021 г. до 30.06.2021 г. VIII – ХI клас (18 учебни седмици)

ВАКАНЦИИ

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за VIII – ХІ клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни  дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Всички празници по чл. 154, ал. 1 от КТ

УЧИЛИЩНИ И СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ 

Патронен празник 11-12.01.2021 г.

Учебна екскурзия 07.05.2021 г.