ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

15.09.2022 г.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

От 15.09.2022 г. до 04.02.2023 г. VIII – ХI клас

(18 учебни седмици)

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

От 05.02.2023 г. до 30.06.2023 г. VIII – ХI клас

(18 учебни седмици)

ВАКАНЦИИ

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за VIII – ХІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ

19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. втори ДЗИ

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни  дейности

13.06.2023 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Всички празници по чл. 154, ал. 1 от КТ

УЧИЛИЩНИ И СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ 

Ден на таланта 23.12.2022 г.

Патронен празник 13.01.2023 г.

Учебна екскурзия/спортен празник  23.05.2023 г.