Ваканция

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед РД-01-95 от 23.01.2023 г. на РЗИ Пловдив и съгласно заповед РД-09-106 от 24.01.2023 на РУО Пловдив и заповеди РД-10-159 и  РД-10-160 от 24.01.2023 на Директора на училището се преустановяват учебните занятия считано от 25.01.2023 г. до 05.02.2023 г.

От 06.02.2023 г. учебните занятия ще се провеждат съгласно седмичното разписание за втори учебен срок, качено в ШКОЛО.

Напомняме на всички ученици да спазват стриктно правилата за безопасно движение по пътищата по време на неучебните дни!