ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

ВТОРИ СРОК

График – втори час на класа, консултации, ЧСД

График – безопасност на движението

График – писмени изпитвания и класни работи

ПЪРВИ СРОК

График – ИУЧ-ЧСД-Втори час на класа, консултации

График БДП

График писмени изпитвания и класни работи

 

ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

График контролни работи и класни работи 2021/2022 година

Графици първи срок за учебната 2020-2021 година

График БДП за учебната 2020-2021 година 

Графици втори срок за учебната 2020-2021 година