Държавни зрелостни изпити за зрелостниците от випуск 2024

Важни дати за зрелостниците:

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 06.02. – 21.02.2024 г.

Допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за допускане – до 16.05.2024 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ  – 20.05.2024 г. – 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 07.06.2024 г.

Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2023/2024 година

сесия май-юни

  • Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., начало 08:30 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 22 май 2024 г. – 31 май 2024 г.

сесия август-септември

  • Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч..
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 г., начало 08:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 август 2024 г. – 30 август 2024 г.

Допълнителна информация можете да намерите на:

сайта на МОН

Информация за предоставяни обществени услуги:

  1. Издаване на диплома за средно образование.
  2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
  3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

Държавни зрелостни изпити за зрелостниците от випуск 2023

Подробности за  ДЗИ (от сайта на МОН) 

ДЗИ 2022 ГОДИНА