Европейски ден на езиците

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа. В Частна гимназия „Едмънд Бърк“ отбелязахме този ден с кратки викторини  и ученически презентации в часовете по английски , испански и български език.