Уважаеми родители и ученици,

Oт настоящата учебна 2019/2020 година в ЧПГ “Едмънд Бърк”, гр. Пловдив дневникът е само електронен. Платформата, с която работи училището, е на адрес: https://www.shkolo.bg/

Електронният дневник дава възможност да получавате информация за оценките, отсъствията и отношението на учениците към учебния процес в реално време. Достъп до дневника могат да имат както учителите и родителите, така и учениците след направена регистрация.