Частна профилирана езикова гимназия Едмънд Бърк е със седалище град Пловдив. Учебното заведение е с интензивно изучават и овладяват задължително два чужди езика. След дипломирането си учениците имат възможност да продължат образованието си в Национален военен университет Васил Левски град Велико Търново, без да полагат конкурсен изпит. ЧПЕ Едмънд Бърк предлага разнообразен и интересен училищен живот в клубове, извънкласни форми, участия в проекти, конкурси, олимпиади и състезания. Училището разполага с модерна обурудвана учебна база, богата библиотека и добри условия за всестранно развитие и спорт. Подготовката на учениците за продължаване на образованието им се осъществява от висококвалифицирани, опитни, амбициозни и добре мотивирани преподаватели. Учебното заведение  предлага  СИП  за изучаване  на  един балкански език – турски, гръцки, сръбски, румънски или китайски език. Предлага индивидуални програми за ученици, отпаднали от редовна форма на обучение от 8-ми до 12-ти клас, както и на не дипломирали се от минали години ученици.

В учебното заведение паралелките са с малък брои ученици – не повече от 12 деца в клас.

Приемат се ученици завършващи 7 клас за подготвителна паралелка.

Профил – Чуждоезиков с интензивно изучаване на съответния език – 21 часа седмично.

Избраният първи чужд език определя съответната паралелка – Английска, Френска, Немска, Руска или Испанска.

В чуждоезиковия профил се постига висока степен на владеене на избрания първи чужд език, който се изучава по програми на МОМН за Езикови гимназии.

В по-горните класове някои предмети – химия, биология, история се изучават на избраният първи чужд език. При завършване на осми клас учениците полагат годишен устен и писмен изпит по чужд език.

Изберете Частна профилирана езикова гимназия Едмънд Бърк и заложете на качествено обучение и индивидуален подход.