Профилирана езикова гимназия „Едмънд Бърк“ град Пловдив е основана през 2002   година като начално училище. В тази си степен с прием от първи клас в същата година не се намира база за учебните занятия, подходяща за ученици на тази възраст.

През 2003 година училището със Заповед на Министъра на МОН се преобразува в езикова гимназия.  През учебната 2003/2004 година се осъществява прием на ученици. Четири випуска в годините напред се дипломират, като паралелно с езиковата гимназия придобиват и професионална квалификация от ЧПГ „Бизнес и банково дело“ по-избор от действащите специалности. Випуските дипломирали се и получили специализация даваше възможност на учениците да се реализират успешно.

Основното направление на гимназията е чуждоезиковото обучение. В училището се изучават усилено английски език и испански език. Всички завършили учебното заведение са успешно реализирани хора в обществото. До момента в гимназията няма ученици, които да не са се дипломирали.

Педагогическият екип уважава всяка оценка, възможно най-близка и отговаряща за нивото на обучаващите ученици.

Учебното заведение няма за стремеж да участва в създаване на отличници за добър рейтинг. Нашата цел и мисия е да даде увереност и шанс на всеки ученик, да намери своята мотивация, да се развива!