ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Седмично разписание VIII клас – 2022-2023 година

Седмично разписание IX. клас – 2022-2023 година

Седмично разписание X клас – 2022-2023 година

Седмично разписание XI клас – 2022-2023 година

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Седмично разписание VIII клас – 2022-2023 година

Седмично разписание IX клас – 2022-2023 година

Седмично разписание X клас – 2022-2023 година

Седмично разписание XI клас – 2022-2023 година