Регулиран брой ученици в паралелка

Регулиран брой ученици в паралелка –гаранция за интензивно обхващане на децата в учебния час.