Малък брой ученици в паралелка

Малък брой ученици в паралелка –гаранция за интензивно обхващане на децата в учебния час