Неучебен ден

По Заповед на Кмета на Община Пловдив, 22 май, понеделник, е обявен за неучебен ден за учениците.