Обучение в електронна среда

Заповед МОН

Заповед РЗИ

Уважаеми родители и ученици, във връзка с решение на Областния щаб в Пловдив и Заповед РД09-205 от 26.01.2024 г. на МОН Ви информираме, че от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. се преустановява присъственият образователен процес на територията на област Пловдив. Обучението ще се провежда в електронна среда в Google Classroom. Присъствието на учениците в учебните часове е задължително!

Ръководството на ЧПГ „Едмънд Бърк” – Пловдив