ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС И СЛЕД X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

За учебната 2021/2022 година Профилирана частна езикова гимназия „Едмънд Бърк“ – Пловдив обявява план-прием на ученици в VIII клас и XI клас с интензивно изучаване на английски език, както следва:

 • Броят на учениците във всяка паралелка е от 12 до 16 ученици.
 • План-приемът е гласуван на заседание на ПС на 14.01.2021 г – Протокол № 4 и се извършва съгласно Наредба №10/01.09.2016 г.
 • Балообразуване – среден успех от свидетелството за основно образование 7. клас, среден успех от първи гимназиален етап за завършен 10. клас и успех от профилиращите предмети в зависимост от профила на съответната паралелка.
 • Необходимите документи за записване са:
 1. Заявление по образец /получава се в училището/
 2. Договор за обучение /получава се в училището/
 3. Свидетелство за завършен 7. клас и удостоверение за завършен първи гимназиален етап 10. клас – оригинал и копие;
 4. Заявление за записване по образец и информационна карта /дава се от училището/
 5. Копие от акт за раждане
 6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/
 7. Два броя снимки
 • Срокове за записване:

I етап:  от 04.01.2021 г.  до 30.06.2021 г.

II етап: от 01.07.2021 г. до 31.08.2021 г.

*ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ЗАПИСАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ГОДИШНА ТАКСА.

 • Профилирана частна гимназия е училище с държавно финансиране. Годишната такса е 500 лева за една учебна година.

Контакти:

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ № 1

Телефон: 0897 508696 – инж. Фанка Истаткова

E-mail: eburk@abv.bg

Сайт: http://www.edburk.eu/