ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

За учебната 2024/2025 година Частна профилирана гимназия „Едмънд Бърк“ – Пловдив обявява план-прием на две паралелки ученици в VIII клас:

VIII A клас с интензивно изучаване на  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с втори чужд език испански език;

VIII Б клас с интензивно изучаване на  ИСПАНСКИ ЕЗИК с втори чужд език английски език;

 • Броят на учениците във всяка паралелка е от 18 до 26 ученици.
 • План-приемът е гласуван на заседание на ПС на 22.01.2024 г – Протокол № 5 и се извършва съгласно Наредба №10/01.09.2016 г.
 • Балообразуване – среден успех от свидетелството за основно образование 7. клас.
 • Необходимите документи за записване са:
 1. Заявление за записване по образец и информационна карта /дава се от училището/
 2. Договор за обучение /дава се в училището/
 3. Свидетелство за завършен 7. клас – оригинал и копие;
 4. Копие от акт за раждане
 5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/
 6. Два броя снимки
 • Срокове за записване:

I етап:  от 10.04.2024 г.  до 28.06.2024 г. от 09:00 часа д0 13:00 часа в сградата на училището /гр. Пловдив, ул. „Менделеев“ № 12/

II етап: от 01.07.2024 г. до 29.07.2024 г. в сградата на училището /гр. Пловдив, ул. „Менделеев“ № 12/

 

 • Профилирана частна гимназия е училище с държавно финансиране. Годишната такса е 760 лева за една учебна година.

Контакти:

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Менделеев“ № 12

Телефон за връзка: 0897 508696 – инж. Фанка Истаткова – мениджър на училището

E-mail: info-1690906@edu.mon.bg

Сайт: http://www.edburk.eu/