ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

За учебната 2023/2024 година Профилирана частна езикова гимназия „Едмънд Бърк“ – Пловдив обявява план-прием на две паралелки ученици в VIII клас:

VIII A клас с интензивно изучаване на  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с втори чужд език испански език;

VIII Б клас с интензивно изучаване на  ИСПАНСКИ ЕЗИК с втори чужд език английски език;

 • Броят на учениците във всяка паралелка е от 16 до 22 ученици.
 • План-приемът е гласуван на заседание на ПС на 10.01.2023 г – Протокол № 4 и се извършва съгласно Наредба №10/01.09.2016 г.
 • Балообразуване – среден успех от свидетелството за основно образование 7. клас.
 • Необходимите документи за записване са:
 1. Заявление по образец /получава се в училището/
 2. Договор за обучение /получава се в училището/
 3. Свидетелство за завършен 7. клас – оригинал и копие;
 4. Заявление за записване по образец и информационна карта /дава се от училището/
 5. Копие от акт за раждане
 6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/
 7. Два броя снимки
 • Срокове за записване:

I етап:  от 06.03.2023 г.  до 31.05.2023 г. от 09:00 часа д0 14:00 часа в сградата на училището /гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ № 1/

II етап: от 01.06.2023 г. до 05.09.2023 г. в сградата на училището /гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ № 1/

 

 • Профилирана частна гимназия е училище с държавно финансиране. Годишната такса е 760 лева за една учебна година.

Контакти:

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ № 1

Телефон за връзка: 0897 508696 – инж. Фанка Истаткова – мениджър на училището

E-mail: info-1690906@edu.mon.bg

Сайт: http://www.edburk.eu/