Родителска среща

На 09.09.2021 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща, както следва:

8. клас – 17:30 часа; класен ръководител Г. Чифчиев

9. клас -18:00 часа; класен ръководител Ил. Зъзрова

10. клас – 18:30 часа; класен ръководител  Ст. Чуренлиева