Свободни места за учебната 2023 / 2024 г.

VIII „а“ клас

Профил: „Чужди езици“ – няма свободни места;

IX  „а“ клас

Профил: „Чужди езици“ – няма свободни места;

X  „а“ клас  

Профил: „Чужди езици“ – няма свободни места;

XI „а“ клас  

Профил: „Чужди езици“ – няма свободни места;

XII „а“ клас  

Профил: „Чужди езици“ – няма свободни места;

Свободни места за учебната 2022 / 2023 г.

VIII „а“ клас

Профил: „Чужди езици“ – няма свободни места;

IX  „а“ клас

Профил: „Чужди езици“ – няма свободни места;

X  „а“ клас  

Профил: „Чужди езици“ – няма свободни места;

XI „а“ клас  

Профил: „Чужди езици“ – няма свободни места;