Състав на редовните членове на Обществен съвет на ЧПГ „Едмънд Бърк” – Пловдив за периода 21.11.2022 г. до 21.11.2025 г.:

Председател:

Теодора Димчева

Редовни членове:

  1. Николай Косеров
  2. Атанаска Димова
  3. Ганка Атанасова
  4. Мария Семерджиян

Състав на резервните членове на Обществен съвет на ЧПГ „Едмънд Бърк” – Пловдив за периода 21.11.2022 г. до 21.11.2025 г.:

  1. Диана Русева
  2. Борислава Карабаджакова
  3. Дарина Бурбутска
  4. Станислава Недевска