Годишната такса за учебната 2022/2023 година е 760 лева.