СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Учебници 2023-2024 VIII a клас

Учебници 2023-2024 – IX a клас

Учебници 2023-2024 – X a клас

Учебници 2023-2024 – XI a клас

Учебници 2023-2024 – XII a клас

Електронно четими учебници: https://www.mon.bg/bg/100428

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Учебници 2022-2023 VIII клас

Учебници 2022-2023 – IX клас

Учебници 2022-2023 – X клас

Учебници 2022-2023 – XI клас

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Учебници 2021-2022 – VIII клас

Учебници 2021-2022 – IX клас

Учебници 2021-2022 – X клас

Учебници 2021-2022 – XI клас

Учебници 2021-2022 – XII клас

 

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ:

Електронно четими учебници: https://www.mon.bg/bg/100428

Уча се:  https://ucha.se/

Академико – видеоклипове за обучение: https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw

Просвета: http://www.e-prosveta.bg/

Klett: https://klett.bg/

Анубис: https://www.anubis.bg

Булвест 2000: https://www.bulvest.com

Педагог6: http://pedagog6.com

Учебници за учебната 2020-2021 година