Мениджър: инж. Фанка Минкова

Директор: Маруся Тодорова

ЗДУД: –

Медицинско лице: Бисера Мудова

Счетоводител: Елена Чакърова

Домакин: Светла Витларова

Учители:

Ангелина Недева – Български език и литература

Илиян Карабойчев – Български език и литература

Георги Чифчиев – Английски език

Даниел Георгиев – Английски език

Недялка Славчева – Испански език

Айсен Бозалиева –  Испански език

Аргирка Кръстева – Математика и информационни технологии

Илияна Зъзрова – География и ик. и гражданско образование

Петър Смиленов – История и цивилизации

Стоянка Чуренлиева – Биология и здр. образование

Иван Тимонов – Химия и оп. ок. среда

Красимир Витларов – Физика и астрономия

Росица Пантиева – Философия

Анета Петрова – Музика

Емел Мурад – Изобразително изкуство

Асен Райнов – Физическо възпитание и спорт/ЧСД

Десислава Хилендерова – Физическо възпитание и спорт/ЧСД