Мениджър: инж. Фанка Истаткова

Директор: Гергана Пейковска

Медицинско лице: Бисера Мудова

Счетоводител: Албена Янева

Домакин: Светла Витларова

Учители:

Ангелина Недева – Български език и литература

Георги Чифчиев – Английски език

Недялка Славчева – Английски език и испански език

Аргирка Кръстева – Математика и информационни технологии

Иван Николаев – Математика и информационни технологии

Илияна Зъзрова – География  и история

Петър Смиленов – История

Стоянка Чуренлиева – Природни науки

Иван Тимонов – Природни науки

инж. Марина Василева – Философия

Анета Петрова – Изобразително изкуство и музика

Асен Райнов – Физическо възпитание и спорт/ЧСД