Мениджър: инж. Фанка Минкова

Директор: Петър Смиленов

ЗДАСД: Христина Танева

Медицинско лице: Бисера Мудова

Счетоводител: Елена Чакърова

Психолог: Марияна Ангелова /+5354596265/

Домакин: Светла Витларова

Учители:

Ангелина Недева – Български език и литература

Милена Гьошкова – Български език и литература и испански език

Георги Чифчиев – Английски език

Недялка Славчева – Испански език и английски език

Айсен Бозалиева –  Испански език

Аргирка Кръстева – Математика

-Информационни технологии

Илияна Зъзрова – География и ик. и гражданско образование

Петър Смиленов – История и цивилизации и философия

Никола Паунов – Биология и здр. образование и английски език

Иван Тимонов – Химия и оп. ок. среда

Красимир Витларов – Физика и астрономия

Анета Петрова – Музика

Емел Мурад – Изобразително изкуство

Николай Генов – Физическо възпитание и спорт/ЧСД