Индивидуални програми за ученици, отпаднали от редовна форма на обучение от 8-ми до 12-ти клас, както и на не дипломирали се от минали години ученици.

Нашата гимназия има за цел да обучава подрастващи, които да умеят да защитят и да предложат знанията и уменията си поне на два езика, както и да им осигури 100% реализация във фирми и дружества в страната и чужбина.