03.10.22 г. ПРИСЪСТВЕН УЧЕБЕН ДЕН

Уважаеми Ученици, Учители и Родители,

Съгласно  ЗАПОВЕД № РД 09-4657/23.09.2021 г. на министъра на образованието и науката относно 03.10.2022 г. се явява присъствен  учебен ден за всички – учители, служители и ученици в ЧПГ „Едмънд Бърк“- Пловдив.