Насоки-COVID19

Заповед ОЕСР

Правила за поведение при съмнение на COVID-19

Стратегия и предприети мерки на невзаимодействие

Инструктаж учители COVID-19

Инструктаж помощен персонал COVID -19

Инструктаж ученици COVID-19

Заповед COVID-19

Правилник за дейността на училището

Форми на обучение

Етичен кодекс

Повишаване на качеството на образованието