ВАЖНО

Уважаеми ученици и родители, На основание Заповед № РД – 01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването от 29.10.2020 г. до …