ПРИЕМ VIII КЛАС

Скъпи ученици, уважаеми родители,  Записването на учениците  в 8. клас става чрез подаване на документи за прием в кабинет № …